I kväll fattade fullmäktige två historiska beslut.

Det ena är att tillsammans med Gislaveds kommun införa en gemensam räddningsnämnd, Det innebär att från och med årskiftet så har vi en räddningstjänst som leds av en nämnd från både Gnosjö o Gislaveds kommun. Värdkommunen för nämnd och förvaltning ligger i Gislaved.

Det positiva med beslutet är att kunna ha en effektiv räddningstjänst både till verksamhet och ekonomi, Gnosjö får tillgång till den kompetens som finns i en heltids styrka, och snabbheten till att undsätta vid olika uppdrag i vår kommun också. Egentligen bryr vi oss inte om brandmännen kommer från vår kommun eller ej, utan det viktiga för våra medborgare är att dom kommer så snabbt som möjligt

I beslutet rådde en fullständig enighet i alla partier i detta beslut.

Nästa historiska beslut var att från årskiftet införs en ny politisk organisation, Kommunstyrelsen blir den samlade beslutande verksamhetsnämnd för nästan all verksamhet. Samhällsbyggnads nämnden blir den enda verksamhetsnämnd utöver kommunstyrelsen. Efter en lång debatt där man önskade återremmitera det till den nya politiska församlingen efter valet, som ej bifölls togs beslutet i full majoritet med siffrorna 26 för och 8 emot, det andra förslaget från moderata gruppen avslogs därmed.

Jag bedömer att vi nu inför en ny modern organisation avpassad för Gnosjö kommun.som får ta ett helhetsgrepp om verksamhet och ekonomi. Jag är tacksam för en så stor uppslutning runt beslutet så att det ej råder tveksamhet vad vi vill.