I en direkt fråga från reportern i tisdagens artikel i VN, svarar Arne Elmqvist att det inte är några problem med invandringen i Gnosjö. Men varför engagerar sig då Sverigedemokraterna i politiken i Gnosjö? Är man bara sugen på att bli invald politiker efter valet, och sen införa Sverigedemokraterna verkliga invandrarfientliga politik i Gnosjö. Jag tror att man döljer sin verkliga mening för att komma in i politiken i Gnosjö. SD påstår att de värnar för de ”små lokala samhällena och skolorna” Men svara då på frågan om ni kommer att driva en invandrarfientlig politik i Gnosjö, eller se dem som den tillgång de är och har varit för utvecklingen i kommunen?

En röst på Sverigedemokraterna är en röst på ett mindre medmänskligt samhälle.

Vi i Kristdemokraterna driver en politik om ”Ett mänskligare samhälle” Och med det budskapet vill vi visa våra medmänniskor, oavsett varifrån och hur de kommit till Sverige, att alla behövs här. Vi i Gnosjö har en SFI utbildning med engagerad personal som är nationellt erkänd som framgångsrik. Nu vill regeringen se om denna modell kan användas i andra kommuner runt om i landet för att lyckas med t.ex. integration. Jag är medveten om att vi kan bli ännu bättre på integration i Gnosjö. Därför har vi gett uppdrag till förvaltningarna att utreda om hur vi kan förbättra integrationsarbetet.

Sen vill jag ge en stor eloge till insändarskribenten Tommy Axelsson för hans insändare i VN 20 juli. Det är civilkurage och insikt!! Det är helt riktigt att Gnosjö med innevånarantal och företagande hade stått på 50- talets siffror och tillväxt, om vi inte hade haft denna invandring till Gnosjö. Företagen har utvecklats och kunnat expandera och det har i sin tur bidragit till nya arbetstillfällen. Kommunen hade på 90- talet en stor tillväxt i och med invandringen, men ändå inga problem med rasdiskriminering eller motsättning för att alla insåg vikten av att ”Alla behövs i Gnosjöregionen” Då engagerade sig kyrkorna med fadderverksamhet, där invandrarfamiljerna hade svenska familjer att umgås med och rådfråga i olika samhällsfrågor. Detta gav integration i verklighet.

Vi Kristdemokrater kommer att arbeta för en bra utveckling i våra små landsbygdskolor, Vi tror att skolan spelar en stor roll i hur utvecklingen blir på landsbygden. Men det är ofta flera orsaker som påverkar hur utvecklingen sker. Se på satsningen ”Kulturarv Marieholm”, som kommunen varit med och delfinansierat och vad det inneburit för en hel bygd. Den har blomstrat i entreprenörskap och ideellt arbetet och engagerat en hel bygd.

Gnosjö har varit och ska vara en kommun där ”Alla behövs” och det ska det vara nära till politiken!!