Det är spännande att se hur (S) flirtar med småföretagarna. Men det rimmar illa hur (S) ser på företagandet och entreprenörskap.

RUT och ROT- Men vad säger (S) Jo, de har lovar att ta bort RUT så fort de kan om dom kommer till makten, och ROT ska förändras så att färre ska kunna använda det. Detta rimmar illa med vad man skriver.

RUT har varit en framgång för kvinnligt entreprenörskap, och har gett många arbetstillfällen i lågkonjunkturen. Detta har gett möjligheter för tidspressade barnföräldrar och kunnat ge mer tid för barn och familj. Nu vill (S) skicka ut dessa kvinnor i arbetslöshet

ROT har räddat tusen och åter tusen byggnadsarbetare kvar i arbete samt gett hela branschen ett lyft. En byggnadsarbetatare i arbete ger ytterligare 2-3 inom leverantörsledet arbete. Att nu (S) tänker sig att försämra detta i en låkonjuktur förstår inte vi Kristdemokrater. Det är ju nu vi ska satsa.

LOV är ytterligare ett beslut för att öka företagandet och valmöjligheter inom omsorgerna. 2011 ges möjligheten till att välja privata omsorgsföretag i Gnosjö. I fullmäktigebeslutat ställde sig (S) avvisande till möjligheter för privata alternativ. Idag har medborgare bara ett alternativ att välja – det kommunala. Vi har en bra verksamhet i Gnosjö. Vi har länge legat i topp i de mätningar som gjorts men nu får brukaren möjlighet att välja ytterligare alternativ till utförare. Och samtidigt ges det möjligheter för arbetstagare att välja arbetsgivare och karriärmöjligheter inom omsorger i och med LOV.

Vi har länge arbetat inom alliansen och (KD) att föra fram vikten av att underlätta för småföretagarna och nystart för företagare och entreprenörer.

Gnosjö tillhör ”Entreprenörsregionen” ett nätverk av 11 entreprenörskommuner som har som mål att stötta och utveckla entreprenörskapet i regioner och kommuner. Ett av uppdragen är att påverka för att förenkla regelverket runt entreprenörskapet och företagandet. Vi har uppvaktat myndigheter, statsråd samt riksdagsledamöter under 2009-10. Vi är glada för de ändringar som är beslutade, men inte nöjda. Vi kommer att fortsätta påverka till mer förenklingar i företagandet.

Patrik Schooner (S) initiativ, är redan igång. 2008 startade vi projekt ”Tillväxtarenor” med Science Parksystemet för att hjälpa till i nystart och tillväxt i företagandet. Vi har tillsatt en tjänst för att arbeta med att stötta och utveckla nya och befintliga företagare i Gnosjöregionen. Målet med projektet är:

Vi hittar och utvecklar nya idéer med teknikhöjd och/eller affärshöjd! – framtidens tillväxtföretag!!

Ökar kunskaperna om idégenering och hur man snabbt tar tillvara innovationer som uppstår i näringslivet

-Ökar kontakten mellan entreprenör och högskola eller forskning

-Skapar bättre förutsättningar för att generera sådd kapital för idéer sprungna ur länets noder

-Kompetens från länets branschkluster knutna till noderna tas bättre tillvara.

Med dessa förutsättningar har vi som mål att skapa ett ”Gnosjöandans näringslivs hus” som har en stark koppling till Högskolor och Universitet.