Så skrev reportern i VN i måndagens tidning – vilket är helt fel.

Att få det dementerat är nära nog omöjligt av en tidning.

Jag anser att jag har en bra lön och är nöjd med den, sanningen är att i diskussioner med arvodeskommitten visade både jag och Ingalill Andersson Hjelm vad som styrde kommunalrådslönerna på 90 talet.

Det är inte detsamma som att JAG kräver högre lön, det anser jag är orimligt.

2007 gick jag med på en sänkning av lönen med ca 3% och tog då mitt ansvar för en budget för att de politiska kostnaderna skulle vara i balans.

Förklaring så här i efterhand är inte lätt, men vill ändå med detta beskriva det från mitt håll.