Svar till Åsenhöga samhällsförening

Det kanske har varit tyst i media när det gäller ytterskolornas framtid. Men det har inte varit tyst i partierna och diskussionerna i budgetberedningen om hur vi ska lösa det.

Kd tycker att det är bra att detta har diskuterats, för det var en av anledningarna som vi höll dessa medborgardialoger i alla samhällen i kommunen. Att skapa en debatt om frågor som är viktiga för medborgarna ger engagemang, och det har ni visat med många andra.

Åsenhöga är en trevlig by med god sammanhållning och ett stort samhällsengagemang speciellt från kyrkorna, där ni gör en fantasisk insats.

När jag fick frågan om det fanns en vision speciellt för Åsenhöga så svarade jag nej, det kanske var ett feltänkt från min sida i det svaret. Den vision som vi har i Gnosjö kommun gäller för hela kommunen även Åsenhöga och de andra småorterna även om det inte uttalas specifikt.

Åter till frågan om skolorna. Kristdemokraterna föreslår i budgetförslaget att behålla ytterskolorna i sin nuvarande form tillsvidare, samtidigt gläder det mig att det börjar nya elever i skolan, det visar på framtidstro i Åsenhöga.

Men som ni förstår vill vi alltid ha en öppen debatt om hur vi bäst använder våra skattemedel i kommunen. När det gäller de s.k., experterna så är det nog ibland nyttigt att ha någon som ser på verksamheter utifrån för att få en annan vinkling, vi fastnar lätt i att så har det alltid varit. Men sen är det viktigt att analysera och diskutera det de presenterar, och besluta utifrån sunt förnuft. Och det har aldrig varit prat om att lägga ner skolan i Åsenhöga, utan att BUN ska hitta rätt storlek på hela sin verksamhet utifrån elevunderlag.

Jag håller med dig att befolkningsutvecklingen kan mycket väl ske på landsbygden, speciellt med tanke på att många vill bo i attraktiva miljöer. Det kan vara strandnära, skogen eller på det öppna landskapet. Och för att underlätta detta vill vi i KD bygga ut kollektivtrafikmöjligheter på landsbygden. Detta kan ske med anropsstyrd trafik, kopplat till Krösabussarna. De nya linjerna mot Jönköping ger större möjligheter. Nu kan man i Nissafors, ta sig till Gnosjö eller Jönköping, eller via Hillerstorp via Skillingaryd till Jönköping på rimlig tid för arbets/studie pendling 1 timme och 20 minuter från Gnosjö. Detta innebär också att folk kan pendla till Gnosjö för arbete.

Sen beklagar jag att vissa politiker utrycker sig om landsbygden som du påtalat, det hör inte hemma där.