Ta vara på engagemang och nyföretagandets kraft

Kooperativa förskolor drivna av föräldrar eller medarbetarna “växer på trän” … i hela landet inklusive Jönköpings län. Vi vet varför! Fördelarna är många:

– Beslut som fattas “nära barnen”.
– Engagerade föräldrar med stort inflytande över sina barns vardag.
– Personal som mår bra och som vill, kan och får ta ansvar.
– En handfast demokratisering av vår gemensamma offentliga sektor.

Hemligheten är så enkel som att alla mår bra av att påverka sitt vardagsliv – ihop med andra.
Forskningen kring arbetsmiljö varnar entydigt för det motsatta: brist på inflytande, ensamt ledarskap och svag gemenskap kollegor emellan ger röda siffror i statistiken över sjukfrånvaro, stressjukdomar och vantrivsel.

I Jönköpings län finns idag ett 20-tal förskolor som är registrerade ekonomiska föreningar/kooperativ. Tio av dessa finns i Jönköpings kommun, fyra i Mullsjö kommun, tre i Värnamo kommun och två i Gnosjö kommun. Också Gislaved, Skillingaryd och Tranås är förärade. Några drivs som föräldrakooperativ, andra som personal kooperativ och profilen på förskolorna varierar. Några prioriterar pedagogisk verksamhet, andra vill efterlikna en miljö som liknar barnens hemmiljö, vissa satsar på att låta barnen vistas utomhus så mycket som möjlig medan andra satsar på hållbarhet och ekologisk mat, för att nämna några

“utdrag ur Coompanion i Jönköpings län”