Äntligen kan Hillerstorpa borna utropa !!

Igårkväll på Kf så beslutades om att köpa in industrifastigheten vid hamnområdet, och därmed ta bort risken om framtida industretableringar vid den så vackra hamnen.

Ett historiskt beslut, som startades för kanske 20 år sedan. Och det har varit trögt att komma överens om priser och politisk enighet. Igår på fullmäktige var alla partier eniga om inköp, men däremot olika uppfattning vad vi vill göra med den.

S gruppen yrkade på rivning för att kunna tex bygga nytt eller skapa en parkliknande miljö, medans däremot alliansen ville avvakta ett sånt beslut.

Vi anser att detta bör en arbetsgrupp med bla, ingående Hillerstorpare och föreningar få vara med och tycka. Det kan bli en rivning som förordas av arbetsgruppen vad vet jag ?

Men det kan också bli det allaktivitetshus som många i Hillerstorp uttryckt i skrivelser inför detta beslut.

Det kanske är så ett medborgarinflytande ska se ut innan fullmäktige beslutar om slutgiltig användning.