Blog Image

Vad händer i Gnosjö

Ödmjukhet inför organisationer och andra partier !!!

Nyheter Posted on %PM, September 11 2010 19:25:15

Lördagen den 11/9 var Kristdemokraterna huvudsponsor på matchen GIF-BOR

(GIF vann) 🙂

KD bjöd på kaffe och våfflor till alla som kom.

Döm om min förvåning när två toppkandidater från sossarna kommer dit och delar ut valpropaganda inne på match området. Var finns ödmjukheten ??

Det slutade med att GIFs ordförande förklarade för sossarna att dom fått samma erbjudande som KD att vara match sponsor men avböjt. Att nu komma in och dela ut valmaterial ändå, vittnar om dåligt omdöme.

Som väl var så lydde dom GIFs ordförande att ställa sig utanför och dela ut sitt mtr.

Det som var märkligt var budskapet “Vårdnadsbidrag eller Konstgräsplan”

Om jag inte minns fel så ville sossarna skjuta konstgräsplanen utanför budget och inte alls finansiera den inom de närmaste 3 åren!!!!!

Med Kristdemokraternas förslag så vill vi både Vårdnadsbidrag och KonstgräsplanKristdemokraterna värnar levande landsbygd

Nyheter Posted on %AM, September 09 2010 11:56:05

Svar till Åsenhöga samhällsförening

Det kanske har varit tyst i media när det gäller ytterskolornas framtid. Men det har inte varit tyst i partierna och diskussionerna i budgetberedningen om hur vi ska lösa det.

Kd tycker att det är bra att detta har diskuterats, för det var en av anledningarna som vi höll dessa medborgardialoger i alla samhällen i kommunen. Att skapa en debatt om frågor som är viktiga för medborgarna ger engagemang, och det har ni visat med många andra.

Åsenhöga är en trevlig by med god sammanhållning och ett stort samhällsengagemang speciellt från kyrkorna, där ni gör en fantasisk insats.

När jag fick frågan om det fanns en vision speciellt för Åsenhöga så svarade jag nej, det kanske var ett feltänkt från min sida i det svaret. Den vision som vi har i Gnosjö kommun gäller för hela kommunen även Åsenhöga och de andra småorterna även om det inte uttalas specifikt.

Åter till frågan om skolorna. Kristdemokraterna föreslår i budgetförslaget att behålla ytterskolorna i sin nuvarande form tillsvidare, samtidigt gläder det mig att det börjar nya elever i skolan, det visar på framtidstro i Åsenhöga.

Men som ni förstår vill vi alltid ha en öppen debatt om hur vi bäst använder våra skattemedel i kommunen. När det gäller de s.k., experterna så är det nog ibland nyttigt att ha någon som ser på verksamheter utifrån för att få en annan vinkling, vi fastnar lätt i att så har det alltid varit. Men sen är det viktigt att analysera och diskutera det de presenterar, och besluta utifrån sunt förnuft. Och det har aldrig varit prat om att lägga ner skolan i Åsenhöga, utan att BUN ska hitta rätt storlek på hela sin verksamhet utifrån elevunderlag.

Jag håller med dig att befolkningsutvecklingen kan mycket väl ske på landsbygden, speciellt med tanke på att många vill bo i attraktiva miljöer. Det kan vara strandnära, skogen eller på det öppna landskapet. Och för att underlätta detta vill vi i KD bygga ut kollektivtrafikmöjligheter på landsbygden. Detta kan ske med anropsstyrd trafik, kopplat till Krösabussarna. De nya linjerna mot Jönköping ger större möjligheter. Nu kan man i Nissafors, ta sig till Gnosjö eller Jönköping, eller via Hillerstorp via Skillingaryd till Jönköping på rimlig tid för arbets/studie pendling 1 timme och 20 minuter från Gnosjö. Detta innebär också att folk kan pendla till Gnosjö för arbete.

Sen beklagar jag att vissa politiker utrycker sig om landsbygden som du påtalat, det hör inte hemma där.10 000 mer i lön ?

Nyheter Posted on %AM, September 07 2010 00:00:04

Så skrev reportern i VN i måndagens tidning – vilket är helt fel.

Att få det dementerat är nära nog omöjligt av en tidning.

Jag anser att jag har en bra lön och är nöjd med den, sanningen är att i diskussioner med arvodeskommitten visade både jag och Ingalill Andersson Hjelm vad som styrde kommunalrådslönerna på 90 talet.

Det är inte detsamma som att JAG kräver högre lön, det anser jag är orimligt.

2007 gick jag med på en sänkning av lönen med ca 3% och tog då mitt ansvar för en budget för att de politiska kostnaderna skulle vara i balans.

Förklaring så här i efterhand är inte lätt, men vill ändå med detta beskriva det från mitt håll.VN Valdebatt 3/9

Nyheter Posted on %PM, September 04 2010 12:53:00

Det var 6 st taggade politiker som klev fram till borden i fredags kväll för att berätta varför just du ska rösta på deras parti.

För Kristdemokraterna så deltog LarsÅke Magnusson. Övriga var Markus K (S), Johan M (C), Willy G (Fp), Arne O (M) och Peter L (Sd)

Den första givna frågan var hur går det med Landsbygdskolorna och alla partier förklarade sig villiga att behålla dessa, men med lite olika reservationer på kvalité eller elevunderlag.

Att befolkningsökning kom som nr 2 var tydligt Vi Kristdemokrater förklarade att småföretagens villkor samt attraktivt boende i samband med en bra kollektivtrafik är givna förutsättningar för framgång.

Den fråga som skilde Kristdemokraterna från de övriga partier är Vårdnadsbidraget, vi lovar att kämpa för ett införande av det. Centern öppnade lite i frågan så kanske kan vi komma fram i frågan. Detta är ju en viktig valfrihetsfråga för våra barnfamiljer.

Kd fick in en poäng om Storgatans utbyggnad i Gnosjö centrum, S påstod att det inte fanns majoritet för detta i näringslivet. Men det var bara att hänvisa till protokoll från mötet där detta diskuterades om Gnosjö som marknadsplats. Fyra av fem grupper hade skrivit i sina önskemål om vad som är viktigt för attraktiviteten i Gnosjö, att Storgatans utbyggnad var viktigt.

Debatt ledaren Lars Alkner från VN konstaterade att detta var den snabbaste och bästa debatt han hållit hittills, i Gnosjö är det mer verkstad än prat. Sådan är Kristdemokratisk politik med.

Kvällen avslutades med att KDs debattör fick en fin blomsterbukett, överräckt av partikollegorna.S slår in öppna dörrar samt raserar för småföretagandet

Nyheter Posted on %PM, August 28 2010 20:15:05

Det är spännande att se hur (S) flirtar med småföretagarna. Men det rimmar illa hur (S) ser på företagandet och entreprenörskap.

RUT och ROT- Men vad säger (S) Jo, de har lovar att ta bort RUT så fort de kan om dom kommer till makten, och ROT ska förändras så att färre ska kunna använda det. Detta rimmar illa med vad man skriver.

RUT har varit en framgång för kvinnligt entreprenörskap, och har gett många arbetstillfällen i lågkonjunkturen. Detta har gett möjligheter för tidspressade barnföräldrar och kunnat ge mer tid för barn och familj. Nu vill (S) skicka ut dessa kvinnor i arbetslöshet

ROT har räddat tusen och åter tusen byggnadsarbetare kvar i arbete samt gett hela branschen ett lyft. En byggnadsarbetatare i arbete ger ytterligare 2-3 inom leverantörsledet arbete. Att nu (S) tänker sig att försämra detta i en låkonjuktur förstår inte vi Kristdemokrater. Det är ju nu vi ska satsa.

LOV är ytterligare ett beslut för att öka företagandet och valmöjligheter inom omsorgerna. 2011 ges möjligheten till att välja privata omsorgsföretag i Gnosjö. I fullmäktigebeslutat ställde sig (S) avvisande till möjligheter för privata alternativ. Idag har medborgare bara ett alternativ att välja – det kommunala. Vi har en bra verksamhet i Gnosjö. Vi har länge legat i topp i de mätningar som gjorts men nu får brukaren möjlighet att välja ytterligare alternativ till utförare. Och samtidigt ges det möjligheter för arbetstagare att välja arbetsgivare och karriärmöjligheter inom omsorger i och med LOV.

Vi har länge arbetat inom alliansen och (KD) att föra fram vikten av att underlätta för småföretagarna och nystart för företagare och entreprenörer.

Gnosjö tillhör ”Entreprenörsregionen” ett nätverk av 11 entreprenörskommuner som har som mål att stötta och utveckla entreprenörskapet i regioner och kommuner. Ett av uppdragen är att påverka för att förenkla regelverket runt entreprenörskapet och företagandet. Vi har uppvaktat myndigheter, statsråd samt riksdagsledamöter under 2009-10. Vi är glada för de ändringar som är beslutade, men inte nöjda. Vi kommer att fortsätta påverka till mer förenklingar i företagandet.

Patrik Schooner (S) initiativ, är redan igång. 2008 startade vi projekt ”Tillväxtarenor” med Science Parksystemet för att hjälpa till i nystart och tillväxt i företagandet. Vi har tillsatt en tjänst för att arbeta med att stötta och utveckla nya och befintliga företagare i Gnosjöregionen. Målet med projektet är:

Vi hittar och utvecklar nya idéer med teknikhöjd och/eller affärshöjd! – framtidens tillväxtföretag!!

Ökar kunskaperna om idégenering och hur man snabbt tar tillvara innovationer som uppstår i näringslivet

-Ökar kontakten mellan entreprenör och högskola eller forskning

-Skapar bättre förutsättningar för att generera sådd kapital för idéer sprungna ur länets noder

-Kompetens från länets branschkluster knutna till noderna tas bättre tillvara.

Med dessa förutsättningar har vi som mål att skapa ett ”Gnosjöandans näringslivs hus” som har en stark koppling till Högskolor och Universitet.Gnosjö växer

Nyheter Posted on %AM, August 16 2010 11:22:05

Glädjande siffror kommer från SCB idag, Vår befolkning ökar. Första halvåret har Gnosjökommun ökat med 18 innevånare.

Både 2007 och 2008 ökade befolkningen men 2009 så tappade, vi kan hoppas att detta håller isig nu när industrin och näringslivet börjar återhämta sig. Vi får dagliga indikationer på att det går bättre o bättre för industrin. Men det kan ändå ta lång tid innan vi är tillbaks i 2007 års högkonjunktur.

Men detta är positiva signaler som förstärker en ljusning på både arbetsmarknad och tron på framtiden i gnosjö.Sverigedemokraterna i Gnosjö gömmer sin verkliga åsikt

Nyheter Posted on %PM, July 21 2010 22:40:29

I en direkt fråga från reportern i tisdagens artikel i VN, svarar Arne Elmqvist att det inte är några problem med invandringen i Gnosjö. Men varför engagerar sig då Sverigedemokraterna i politiken i Gnosjö? Är man bara sugen på att bli invald politiker efter valet, och sen införa Sverigedemokraterna verkliga invandrarfientliga politik i Gnosjö. Jag tror att man döljer sin verkliga mening för att komma in i politiken i Gnosjö. SD påstår att de värnar för de ”små lokala samhällena och skolorna” Men svara då på frågan om ni kommer att driva en invandrarfientlig politik i Gnosjö, eller se dem som den tillgång de är och har varit för utvecklingen i kommunen?

En röst på Sverigedemokraterna är en röst på ett mindre medmänskligt samhälle.

Vi i Kristdemokraterna driver en politik om ”Ett mänskligare samhälle” Och med det budskapet vill vi visa våra medmänniskor, oavsett varifrån och hur de kommit till Sverige, att alla behövs här. Vi i Gnosjö har en SFI utbildning med engagerad personal som är nationellt erkänd som framgångsrik. Nu vill regeringen se om denna modell kan användas i andra kommuner runt om i landet för att lyckas med t.ex. integration. Jag är medveten om att vi kan bli ännu bättre på integration i Gnosjö. Därför har vi gett uppdrag till förvaltningarna att utreda om hur vi kan förbättra integrationsarbetet.

Sen vill jag ge en stor eloge till insändarskribenten Tommy Axelsson för hans insändare i VN 20 juli. Det är civilkurage och insikt!! Det är helt riktigt att Gnosjö med innevånarantal och företagande hade stått på 50- talets siffror och tillväxt, om vi inte hade haft denna invandring till Gnosjö. Företagen har utvecklats och kunnat expandera och det har i sin tur bidragit till nya arbetstillfällen. Kommunen hade på 90- talet en stor tillväxt i och med invandringen, men ändå inga problem med rasdiskriminering eller motsättning för att alla insåg vikten av att ”Alla behövs i Gnosjöregionen” Då engagerade sig kyrkorna med fadderverksamhet, där invandrarfamiljerna hade svenska familjer att umgås med och rådfråga i olika samhällsfrågor. Detta gav integration i verklighet.

Vi Kristdemokrater kommer att arbeta för en bra utveckling i våra små landsbygdskolor, Vi tror att skolan spelar en stor roll i hur utvecklingen blir på landsbygden. Men det är ofta flera orsaker som påverkar hur utvecklingen sker. Se på satsningen ”Kulturarv Marieholm”, som kommunen varit med och delfinansierat och vad det inneburit för en hel bygd. Den har blomstrat i entreprenörskap och ideellt arbetet och engagerat en hel bygd.

Gnosjö har varit och ska vara en kommun där ”Alla behövs” och det ska det vara nära till politiken!!Historiska beslut

Nyheter Posted on %PM, June 29 2010 23:25:00

I kväll fattade fullmäktige två historiska beslut.

Det ena är att tillsammans med Gislaveds kommun införa en gemensam räddningsnämnd, Det innebär att från och med årskiftet så har vi en räddningstjänst som leds av en nämnd från både Gnosjö o Gislaveds kommun. Värdkommunen för nämnd och förvaltning ligger i Gislaved.

Det positiva med beslutet är att kunna ha en effektiv räddningstjänst både till verksamhet och ekonomi, Gnosjö får tillgång till den kompetens som finns i en heltids styrka, och snabbheten till att undsätta vid olika uppdrag i vår kommun också. Egentligen bryr vi oss inte om brandmännen kommer från vår kommun eller ej, utan det viktiga för våra medborgare är att dom kommer så snabbt som möjligt

I beslutet rådde en fullständig enighet i alla partier i detta beslut.

Nästa historiska beslut var att från årskiftet införs en ny politisk organisation, Kommunstyrelsen blir den samlade beslutande verksamhetsnämnd för nästan all verksamhet. Samhällsbyggnads nämnden blir den enda verksamhetsnämnd utöver kommunstyrelsen. Efter en lång debatt där man önskade återremmitera det till den nya politiska församlingen efter valet, som ej bifölls togs beslutet i full majoritet med siffrorna 26 för och 8 emot, det andra förslaget från moderata gruppen avslogs därmed.

Jag bedömer att vi nu inför en ny modern organisation avpassad för Gnosjö kommun.som får ta ett helhetsgrepp om verksamhet och ekonomi. Jag är tacksam för en så stor uppslutning runt beslutet så att det ej råder tveksamhet vad vi vill.« PreviousNext »